Sabtu, 02 Desember 2017

LATIHAN SOAL UAS IPS SEJARAH SMA/SMK SEMESTER I

LATIHAN SOAL IPS SEJARAH
1. Istilah yang mirip dengan istilah pra-aksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti ....
A. buku
B. tulisan
C. aksara
D. sejarah 
E. peradaban

2. Istilah yang mirip dengan istilah praaksara adalah …
a. Nirleka
b. Nermeka
c. Narlika
d. Nurlela
e. Nirmeja

3. Suatu zaman ketika orang telah mengenal lukisan disebut …
a. Zaman sejarah
b. Zaman protosejarah
c. Zaman azoikum
d. Zaman prasejarah
e. Zaman setender

4. Tujuan dari adanya periodisasi dalam ilmu sejarah adalah …
a. Mempermudah pemahaman sejarah
b. Mempengaruhi berbagai peristiwa
c. Mengelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah
d. Menunjukkan bukti suatu peristiwa sejarah
e. Memahami perkembangan-perkembangan sejarah

5. Metode apakah yang masih bertahan sampai sekarang kebiasaan manusia dalam bertani merambah hutan?
A. pola hunian
B. pola pertanian subsistensi
C. teknologi tradisional
D. konsepsi kepercayaan
E. slash and burn

6. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke ....
A. 5 M
B. 6 M
C. 7 M
D. 8 M
E.  9 M

7. Zaman purba tertua adalah ....
A. Azoikum
B. Amezoikum
C. Palaezoikum
D. Mesozoikum
E.  Neozoikum

8. Tujuan masyarakat mewariskan masa lalu kepada generasi penerus adalah agar …
a. Dapat melanjutkan masa lalu tersebut
b. Generasi penerusnya dapat mengembangkan masa lalunya 
c. Generasi penerusnya dapat memperbaiki masa lalunya 
d. Generasi penerusnya dapat menghapus masa lalunya 
e. Generasi penerusnya dapat memilah-milah masa lalu tersebut

9. Dari kehidupan keluarga itu generasi penerus akan mewarisi …
a. Pendidikan keluarga
b. Nilai-nilai dan norma-norma keluarga
c. Harta benda keluarga
d. Kekayaan keluarga
e. Kharisma keluarga

10. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia di selatan, Lempeng Eurasia di utara dan Lempeng .... di timur.
A. Hindia
B. Indo-Afrika
C. Pasifik
D. Australia
E.  Atlantis

11. Sebagian besar daratan Sumatra, Kalimantan dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau ....
A. transgresi
B. regresi
C. segresi
D. unigresi
E. multigresi

12. Sangiran pertama kali ditemukan oleh ....
A. Eugene Dubois
B. P.E.C. Schemulling
C. Phillip V. Tobias
D. Gustav Heindrich Ralph von Koeningswald
E. Duyfjes

13. Fosil yang ditemukan di endapan pasir fluvio-volkanik di Pucang, bagian wilayah Sangiran adalah ....
A. pithecantropus erectus
B. homo sapiens
C. homo erectus
D. meganthropus erectus
E. homo wajakensis

14. Nama ilmiah dari manusia liang bua adalah ....
A. pithecantropus erectus
B. meganthropus erectus
C. homo sapiens
D. homo floresiensis
E. homo wajakensis

15. Ras yang datang dari Indocina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, atau Kebudayaan Dongson adalah ....
A. proto melayu
B. melanesoid
C. negrito
D. weddid
E. deutero melayu

16.  Peralihan Zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju ....
A. food producing
B. beternak
C. bercocok tanam
D. berburu
E. meramu
17.  Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut ....
A. mulawarman
B. yupa
C. kudungga
D. waprakeswara
E. siwa
18.  “ini (bekas) dua kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki Yang Mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia.” Adalah bunyi dari prasasti ....
A. Prasasti tugu
B. Prasasti Muara Cianten
C. Prasasti Jambu
D. Prasasti Ciaruteun
E. Prasasti Kebun Kopi

19.  Untuk memajukan bidang pertanian, raja Tarumanegara memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6112 tumbak (±11 km). Saluran itu disebut dengan ....
A. Sungai Citarum
B. Sungai Cisadane
C. Sungai Gomati
D. Sungai Cidanghiang
E.  Sungai Citandui

20.  Nama lain kerajaan Kalingga adalah ....
A. Holing
B. Po-li
C. To-po-Teng
D. Chen-la
E.  T’ang

21.  Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Kalingga adalah ....
A. Ken Dedes
B. Ratu Sima
C. Ranggawuni
D. Hwi-ning
E. Janabadra

22.  Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan dari ....
A. Kutai
B. Tarumanegara
C. Mataram
D. Majapahit
E. Sriwijaya
23.  Pada masa kerajaan Sriwijaya ditemukan prasasti di Pulau Bangka, berangka tahun 608 Saka (656 M) adalah ....
A. Kota Kapur
B. Kedukan Bukit
C. Talang Tuo
D. Telaga Batu
E. Karang Berahi

24. Seorang bernama Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci (siddhayatra) dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangatamwan dengan membawa tentara 20.000 personel adalah isi dari prasasti ....
A. Kota Kapur
B. Kedukan Bukit
C. Talang Tuo
D. Telaga Batu
E.  Karang Berahi

25.  Prasasti yang isinya sama dengan isi Prasasti Kota Kapur adalah ....
A. Kota Kapur
B. Kedukan Bukit
C. Talang Tuo
D. Telaga Batu
E. Karang Berahi

26. Siapakah putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara yang menjadi raja di Sriwijaya yang membuat Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan?
A. Dapunta Hyang
B. Balaputradewa
C. Darmasetra
D. Sri Sudamaniwarmadewa
E. Marawijayottunggawarman

27. Pada masa pemerintahan siapakah, Sriwijaya membina hubungan dengan Raja Rajaraya I dari Colamandala?
A. Dapunta Hyang
B. Balaputradewa
C. Darmasetra
D. Sri Sudamaniwarmadewa
E. Marawijayottunggawarman

28. Pada tahun berapakah armada angkatan laut Majapahit menyerang Sriwijaya, yang merupakan akhir riwayat Kerajaan Sriwijaya?
A. 1017
B. 1025
C. 1110
D. 1275
E.  1377

29.  Kerajaan Mataram Kuno mulai muncul pada pertengahan abad ke ....
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10

30.  Siapakah raja yang memerintah Kerajaan Mataram Kuno pada tahun 717 - 780 M?
A. Sanjaya
B. Sanna
C. Sanaha
D. Dapunta Syailendra
E. Rakai Panangkaran

31.  Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh .... pada tahun 824 M.
A. Samaratungga
B. Sanjaya
C. Sanna
D. Dapunta Syailendra
E. Rakai Panangkaran

32. Dibawah ini nama-nama candi buddha yang dibangun pada masa kerajaaan mataram kuno, kecuali
A. Candi Ngawen
B. Candi Mendut
C. Candi Pawon
D. Candi Borobudur
E. Candi Dieng

33.  Siapakah raja kerajaaan dharmawangsa yang mengundurkan diri dari takhta kerajaan, lalu hidup sebagai pertapa dengan nama Resi Gentayu?
A. Sri Isyanatunggawijaya
B. Makutawangsawardana
C. Dharmawangsa Tguh
D. Airlangga
E. Sangrama Wijaya Tungga Dewi

34.  Airlangga memerintahkan Mpu Bharada untuk membagi dua kerajaan. Kerajaan itu adalah Kediri dan Janggala. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kerajaan Janggala di sebelah timur diberikan kepada Jayengrana dan Kerajaan Kediri di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama ....
A. Samarawijaya
B. Samarotsaha
C. Jayawangsa
D. Bameswara
E. Jayabaya

35. Nama kitab yang ditulis pada zaman Jayabaya, untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala adalah ....
A. Kitab Baratayuda
B. Kitab Kresnayana
C. Kitab Smaradahana
D. Kitab Lubdaka
E. Kitab Kertajaya

36. Nama kitab yang ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini adalah ....
A. Kitab Baratayuda
B. Kitab Kresnayana
C. Kitab Smaradahana
D. Kitab Lubdaka
E. Kitab Kertajaya

37. Pada tahun berapakah Ken Arok berkuasa atau memerintah kerajaan Singhasari?
A. 1222 – 1225 M
B. 1222 – 1226 M
C. 1222 – 1227 M
D. 1222 – 1228 M
E.  1222 – 1229 M

38.  Dibawah ini nama anak dari Ken Arok dari istrinya yang bernama Ken Umang, kecuali
A. Panji Tohjoyo
B. Panji Sudatu
C. Panji Wregola
D. Anusapati
E. Dewi Rambi

39.  Siapakah yang membunuh Ken Arok?
A. Pengalasan
B. Anusapati
C. Tunggul Ametung
D. Tohjoyo
E.  Ranggawuni

40.  Ronggowuni naik takhta Kerajaan Singhasari tahun 1248 M. Ronggowuni bergelar ....
A. Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi
B. Sri Jaya Wisnuwardana
C. Mahesa Wongateleng
D. Mahesa Cempaka
E. Narasimhamurti

41.  Pada tahun 1275 M Raja Kertanegara mengirimkan Ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan ....
A. Mahesa Wongateleng
B. Mahesa Cempaka
C. Mahesa Anabrang
D. Narasimhamurti
E. Amogapasa
42.  Kertanegara telah membentuk badan-badan pelaksana, diantaranya adalah tim penasihat yang yang terdiri atas Rakryan i Hino, Rakryan i Sirikan, dan ....
A. Rakryan i Halu
B. Rakryan Mapatih
C. Rakryan Demung
D. Rakryan Kanuruhan
E. Patih Raganata

43.  Siapakah yang dipindahkan oleh Kertanegara ke Madura, menjadi Bupati Sumenep?
A. Rakryan Demung
B. Rakryan Kanuruhan
C. Patih Raganata
D. Aragani
E.  Arya Wiraraja
44. Di Surabaya ada sebuah arca Kertanegara yang menyerupai bentuk arca Buddha. Arca Kertanegara itu dinamakan arca ....
A. Ardaraja
B. Joko Dolok
C. Wijaya
D. Jawi
E. Singosari
45.  Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan pada ....
A. 1319-1321
B. 1322-1335
C. 1322-1330
D. 1323-1332
E. 1335-1340
46.  Pada masa siapakah Majapahit berada di puncak kejayaannya?
A. Tribhuwanattunggadewi
B. Hayam Wuruk
C. Patih Gajah Mada
D. Kertarajasa Jayawarddhana
E. Raden Wijaya

47.  Dharmadyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang khusus menangani persoalan keagamaan dan yang mengurusi agama Syiwa (Hindu) adalah ....
A. Rakryan Mapatih
B. Rakryan Tumenggung
C. Rakryan Demung
D. Dharmadyaksa ring Kasaiwan
E. Dharmadyaksa ring Kasogatan

48.  Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah ....
A. kitab Negarakertagama
B. kitab Arjunawiwaha
C. kitab Mahabharata
D. kitab Ramayana
E. kitab Candrakirana
49.  Kerajaan Buleleng berkembang pada masa perkembangan Kerajaan dinasti ....
A. Syailendra
B. Sanjaya
C. Warmadewa
D. Isyana
E. Waisnawa

50.  Kerajaan Kota Kapur di Pulau Bangka mempunyai corak agama ....
A. Animisme
B. Dinamisme
C. Islam
D. Buddha
E. Hindu-Waisnawa

51. Batu-batu besar yang menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia, salah satunya adalah peti batu atau dikenal dengan nama ....
A. menhir
B. sarkofagus
C. dolmen
D. punden berundak
E. batu besar

52.  Kebudayaan abris sous roche merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di ....
A. tepi sungai
B. pantai
C. pegunungan
D. lembah
E. gua

53. Berdasarkan teori waisya menurut pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia adalah ....
A. pedagang
B. pelaut
C. saudagar arab
D. imigran cina
E. imigran india

54. Kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di ....
A. Kalimantan Barat
B. Kalimantan Timur
C. Kalimantan Selatan
D. Kalimantan Utara
E. Sulawesi Selatan